W tym miejscu znajdują się materiały do odcinków ROCK YOUR ENGLISH. Prawdopodobnie pryprowadził Cię tutaj link pod jednym z fimików.

Z przykrością jednak stwierdzam, że jeśli chodzi o stronę internetową to jestem taki trochę leniuszek. W związku z tym musisz sobie gdzieś pod spodem znaleźć to, czego szukasz. Ale spokojnie - wszystko jest super ładnie opisane :) Enjoy!

Odcinek jubileuszowy: 27.04.2018 Słowa niepospolite

ADORABLE / zachwycający, cudowny

ADVENTUROUS / żaąny przygód

ANNOYING/ wkurzający

JADED / znużony

CLUMSY / niezgrabny

GLAMOROUS / wytworny, uroczysty

GRACELESS / nietrakcyjny, niewychowany

ODD / dziwny

THOUGHTLESS / bezmyślny

PRECIOUS / cenny

11. The passive

SPRAKLING / błyskotliwy, połyskujący się

FILTHY / paskudny, obrzydliwy

SPOTLESS / nieskazitelny

MAGNIFICENT / wspaniały, cudowny

UNSIGHTLY / szpetny

USELESS / bezużyteczny

INCREDIBLE / niesamowity

DETERMINED / zdeterminowany

CHEERFUL / radosny

CALM / spokojny

ELATED / rozradowany, podniecony

EAGER / ochoczy, pragnący

ENTHUSIASTIC / entuzjastyczny

JOYFUL / radosny, uradowany

RELIEVED / zadowolony, odczuwający ulgę

ANXIOUS / zatroskany, zaniepokojony

ASHAMED / zawstydzony

HAZARDOUS / ryzykowny

BEWILDERED / zdumiony, oszołomiony

DIZZY / roztrzepany, skołowany

DISGUSTED / zdegustowany, oburzony

BITTER / gorzki

LONELY / samotny

INSANE / szalony

Odcinek #48 O maturze rozszerzonej (cz.1): SŁUCHANIE

Powtórka z gramatyki (And you like it!)

1. Present Simple / Continuous

2. Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous

3. Past Simple & Past Continuous

4. Past Perfect Simple & Past Perfect Continuous

5. Used to, would, be used to , get used to

6. Future Simple, Future Continuous & Future Perfect

7. 4 ways to talk about the future: Future Simple, Present Simple, Present Continuous, be going to

8. Future time clauses

9. Modal verbs - present & future forms

10. Modal verbs - past forms

11. The passive

12. Passive voice with modal verbs, the infinitive or-ing form, causative have

13. Indirect questions

14. Reported speech statements and questions

15. Reported speech commands & requests, various reporting verbs

16.(To) Infinitive & -ing forms

17. Conditional clauses

18. Unreal past, wishes

19. Articles

20. Countable uncountable nouns, expressions of quantity

21. Pronouns and determiners possessive, reflexive, emphatic, indefinite, demonstrative

22. Relative clauses

23. Adjectives and adverbs formation

24. Adverbial clauses reason, result, purpose, concession, manner

25.Clauses of comparison

Odcinek #29 Have something done

HAVE SOMETHING DONE a czasownik "have" w różnych konstrukcjach czasowych:

1. Present Simple

I HAVE my Harley fixed.

2. Present Continuous

I AM HAVING my Harley fixed.

3. Present Perfect

I HAVE HAD my Harley fixed.

4. Present Perfect Continuous

The HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

5. Past Simple

IHAD my Harley fixed.

6. Past Continuous

I WAS HAING my Harley fixed.

7. Past Perfect

I HAD HAD my Harley fixed.

8. Past Perfect Continuous

The HAD BEEN HAVING my Harley fixed.

9. Future Simple

I WILL HAVE my Harley fixed.

10. Future Continuous

I WILL BE HAVING my Harley fixed.

11. Future Perfect

I WILL HAVE HAD my Harley fixed.

12. Future Perfect Continuous

I WILL HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

13. Future Simple in the Past

I WOULD HAVE my Harley fixed.

14. Future Continuous in the Past

I WOULD BE HAVING my Harley fixed.

15. Future Perfect in the Past

I WOULD HAVE HAD my Harley fixed.

16. Future Perfect Continuous in the Past

I WOULD HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

Odcinek #27 Strona bierna cz. 2

Czasownik "to be" w stronie biernej:

1. Present Simple

The motorycles ARE bought.

2. Present Continuous

The motorycles ARE BEING bought.

3. Present Perfect

The motorycles HAVE BEEN bought.

4. Present Perfect Continuous

The motorycles HAVE BEEN BEING bought.

5. Past Simple

The motorycles WERE bought.

6. Past Continuous

The motorycles WERE BEING bought.

7. Past Perfect

The motorycles HAD BEEN bought.

8. Past Perfect Continuous

The motorycles HAD BEEN BEING bought.

9. Future Simple

The motorycles WILL BE bought.

10. Future Continuous

The motorycles WILL BE BEING bought.

11. Future Perfect

The motorycles WILL HAVE BEEN bought.

12. Future Perfect Continuous

The motorycles WILL HAVE BEEN BEING bought.

13. Future Simple in the Past

The motorycles WOULD BE bought.

14. Future Continuous in the Past

The motorycles WOULD BE BEING bought.

15. Future Perfect in the Past

The motorycles WOULD HAVE BEEN bought.

16. Future Perfect Continuous in the Past

The motorycles WOULD HAVE BEEN BEING bought.

Fajnie, nie?

Zapraszam na kanał !

KONTAKT

 Telefon: 793 208 780
 E-Mail: info@rockyourenglish.pl